Huurovereenkomst


Boekingsnummer:..............

Geachte heer, mevrouw ,

Hierbij bevestigen wij de boeking voor de huur van het boerderijtje te Ranciat, nader te omschrijven als Ranciat 17, 23220 Linard.
De boeking geldt voor de periode van t/m

Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur het gehuurde in gebruik nemen, terwijl u het op de dag van vertrek, uiterlijk om 10.30 uur, weer schoon achter dient te laten.

De totale huurprijs bedraagt , exclusief de kosten van de eindschoonmaak.

Uiterlijk 4 weken na dagtekening van deze huurovereenkomst dient er een eerste aanbetaling van 10% van de huursom ( ....... ) op bankrekeningnummer 37.51.67.412 ten name van G.J.W. van der Salm te Burgh - Haamstede te zijn voldaan en uiterlijk 6 weken voor de ingangsdatum van de huurperiode dient de overige 90% van de huursom ( ....... ) te zijn bijgeschreven.
Bij betaling s.v.p bovenstaand boekingsnummer vermelden.

Huurder heeft kennis genomen van de aangehechte boekingsvoorwaarden en stemt daarmee in. Deze boekingsvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst.

Ter bevestiging van het bovenstaande gelieve u een getekend exemplaar van deze reservering te retourneren.
Het andere exemplaar is bestemd voor uw eigen administratie.

Voor accoord,

Datum:
Plaats :
Verhuurder.
Voor accoord,

Datum:
Plaats :
Huurder.


Wij wensen u alvast een zeer aangenaam en zonnig verblijf toe in Ranciat ! !Tonny - Lia en Gertjan van der Salm
Oude Havenweg 4
4328 NJ Burghsluis
Tel.: 0111-653217
e-mail: gjsalm@zeelandnet.nl